top of page
Priciple Investigator
Staffs
Post-doc Fellows
Graduate Students

Alumni

logo.png

Welcome to join us!

Alumni

Yinhang-1.jpg

Hang Yin

Fangwei.jpg

Fangwei Leng

Harvard Medical School

Yanyan.JPG

Yanyan Ma

National Intellectual Property Administration

Bao Liu-small.jpg

Bao Liu

National Intellectual Property Administration

Yunfeng Dou

​Zhe Guan

Innovent Biologics Co., Ltd.

Xiaoyu Lu.jpg

Xiaoyu Lu

Rice University

Jiannan Li02-small.jpg

​Jiannan Li

Hanmei Li

​Hanmei Li

佟心2017.jpg

Xin Tong

Vanderbilt University

Shaoyi.jpg

Shaoyi Ji

Mingchen Chen-small.jpg

Mingchen Chen

Rice University

Robin

Jingjing Xu

Oldenburg University

Senlian Hong.jpg

Senlian Hong

scripps research

Yimin Tan

ruoyu liu.jpg

Ruoyu Liu

QiYi Chen.jpg
Zhou Zhu01-small.jpg

​Jia Hao

Qiyi Cheng

Zhou Zhu

Tiantian Cai

Harvard Medical School

3D7G0427.JPG

Siying Qin

Guillaume Blanchet

Peking University

Undergraduate Students
Alumni
Science Island-04-small-text.jpg

XIE Lab Members

Principle Investigator

​Staffs

​Post-doc Fellows

logo.png

We are hiring​!

Welcome to join us

Graduate Students

Undergraduate/Visiting and Exchange Students

bottom of page