top of page

Yunfeng Dou

Email: douyunfengbuaa@sina.com

Address: Room 439, Golden Life Science Building, No. 5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, 100871, China.

Education

2013.09-2017.07  Peking University, School of Life Sciences

​2009.09-2013.07​  Beijing university of Aeronautics and Astronauts, School of Applied physics specialty

 

Publication

Siying Qin, Hang Yin, Celi Yang, Yunfeng Dou, Zhongmin Liu, Peng Zhang, He Yu, Yulong Huang, Jing Feng, Junfeng Hao, Jia Hao, Lizong Deng, Xiyun Yan, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao, Taijiao Jiang, Hong-WeiWang, Shu-Jin Luo and Can Xie, A magnetic protein biocompass, Nature Materials, 2015, 12(5): 217-226, doi:10.1038/nmat4484

bottom of page